Style: Ballgown

Fabric: Mikado Satin, Beading

Size: UK22